Skip to content

Зразок акт обстеження сімейного стану військовослужбовця

Скачать зразок акт обстеження сімейного стану військовослужбовця в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

чи досвідом роботи – за рішенням відповідного командира (начальника), зокрема на особисте прохання військовослужбовця; за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії; за сімейними обставинами – на особисте прохання; з меншим обсягом роботи з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей – на підставі висновку атестації; у зв’язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності  3) на нижчі посади: у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду; за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії; з. Необхідність поглибленого медико-психологічного обстеження. Командир військової частини_. М.П. (обов’язкова наявність гербової печатки військової частини).  Зразок характеристики. Нормативні акти не висувають специфічних вимог до складання відгуку. Як правило, на його зміст впливає встановилася на підприємстві практика, прийняті стандарти з діловодства, а також досвід кадрового працівника.  обов’язково записується інформація про сімейний стан військовослужбовця. є рядок «Самостійна трудова діяльність і військова служба» в якій вказують період служби, посада, військову частину, з’єднання або округ, де працювала чи служила особистість. Звільнення з військової служби за сімейними обставинами відбувається на підставі акту обстеження сімейних обставин,складеного військовим комісаріатом за місцем проживання сім’ї військовослужбовця, затвердженого обласним військовим комісаром. Звільнення з військової служби за станом здоров’я відбувається на підставі висновків військово-лікарської комісії про придатність до військової служби. Після припинення конфлікту, який спричинив оголошення мобілізації в країні, наступає відбудовний період.  Приклад. Мінімальне місячне грошове забезпечення рядового з усіма виплатами становить грн. Командир взводу (лейтенант) отримує грн., командир батальйону (підполковник) – грн. Як заповнити акт обстеження житлово-побутових умов сім'ї? Так як обстеження житлово-побутових умов найчастіше відбувається в зв'язку з різними проявами неадекватної поведінки дитини, то в акті повинно відображатися. Бланк "Лист вивчення стану здоров'я призовника". Бланки "Направлення здачі аналізів". Бланки "Посвідчення про приписку до призовної дільниці". Бланк "Обстеження нервово-психічної стійкості - анкета "ПРОГНОЗ". Форма входу. Логін: Пароль: запам'ятати. Забув пароль | Реєстрація. Пошук. Командир військової частини не пізніше трьох діб після отримання від обласного військового комісара акта обстеження сімейного стану родичів військовослужбовця та нотаріально завірених копій документів, що підтверджують причину дострокового звільнення, зобов'язаний: 1) за наявності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця, за винятком зміни сімейних обставин, пов'язаною з народженням у нього дитини, надіслати документи за підпорядкованістю до Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту для прийняття рішення щодо дострокового звільнення.  Указом Президента України. від 3 лютого року №60/ Зразок. (Малий Державний Герб України). Зразок акту. Акт – це інформаційно-довідковий документ, який складається обстеження (стану техніки безпеки, протипожежної безпеки, умов працівипробувань (зразків, систем, технологій). Акт обстеження (бланк). Акт обстеження (бланк, pdf). Акт обстеження (бланк, odt). Міноборони: Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України - сторінка 6. Командири військових частин протягом трьох днів після отримання від обласних військових комісаріатів акта обстеження сімейного стану родичів військовослужбовця та нотаріально завірених копій документів, що підтверджують причину дострокового звільнення, зобов'язані  подання про направлення до миротворчого підрозділу Збройних Сил України, оформлене на бланку встановленого зразка; автобіографія (у двох примірниках: від руки і друкована); обліково-послужна картка або її засвідчена копія; службова характеристика, затверджена атестаційною комісією військової частини; копії документів про народження, освіту, сімейний стан, народження дітей. Командир військової частини не пізніше трьох діб після отримання від обласних військових комісарів акта обстеження сімейного стану родичів військовослужбовця та нотаріально завірених копій документів, що підтверджують причину дострокового звільнення, зобов'язаний: за наявності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця у зв'язку зі зміною сімейних обставин, пов'язаною з народженням у нього дитини, прийняти рішення про звільнення військовослужбовця в запас; у разі відсутності законних підстав для дострокового звільнення із строкової військової служби надати в. Командир військової частини не пізніше трьох діб після отримання від обласних військових комісарів акта обстеження сімейного стану родичів військовослужбовця та нотаріально завірених копій документів, що підтверджують причину дострокового звільнення, зобов'язаний: 1) за наявності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця, за винятком зміни сімейних обставин, пов'язаної з народженням у нього дитини, надіслати документи за підпорядкованістю. Рішення про.