Skip to content

Акт приймання металів чорних вторинних форма 19

Скачать акт приймання металів чорних вторинних форма 19 в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

8. Найменування – метали чорні (вторинні) виду (підвиду) ____брухт ч/м. 9. Акт приймання металів чорних (вторинних) №. Маса металів чорних (вторинних). 25, тон. Джерело походження металів чорних (вторинних) (непотрібне закреслити): Амортизаційний брухт; технологічні відходи; брухт, одержаний від. утилізації військової техніки; брухт, одержаний від переробки шлакових відвалів;. Де, коли і у якої юридичної особи утворилися метали чорні (вторинні): ТОВ "Ромашка-2". Керівник підприємства постачальника _. Приймання промислового металобрухту вiд юридичних осiб оформляється актами приймання металiв чорних (вторинних) i брухту та вiдходiв кольорових металiв (додатки 6, 7). На територiї спецiалiзованого пiдприємства, спецiалiзованого металургiйного переробного пiдприємства та кожного їх приймального пункту ведуться та зберiгаються протягом не менше року оригiнали або засвiдченi лiцензiатом копiї актiв приймання побутового металобрухту, приймально-здавальнi акти металiв чорних (вторинних) i брухту та вiдходiв кольорових металiв. Цей стандарт поширюється на метали чорні вторинні (далі – металобрухт) для перероблення, а також на продукти їхньої перероблення (шихтовий брухт), які використовують як металургійну сировину у процесі виплавлення чавуну та сталі, для виробництва сталевих і чавунних виливків та феросплавів або з іншою метою. Вимоги розділів 5 та 6 цього стандарту є обов’язкові.  19 ПАКЕТИ № 4 Спресований листовий сталевий металоб-рухт, що містить кремній, обрізь, каркасний металобрухт. Допускають вуглецеву стружку.  У випадку знаходження вибухонебезпечних предметів потрібно скласти акт, форму якого наведено у додатку Д.   7. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ. Металобрухт приймають партіями. Акт приймання металів чорних (вторинних) N ___. Акт приймання брухту та відходів кольорових металів N ___. Джерело # Название сайта (описание: показывать | не показывать).  (згідно з постановою Правління Національного банку України від р. N , у зв'язку з цим пункти - уважати відповідно пунктами - ). Матеріальну відповідальність за збереження цінностей, що скуповуються протягом робочого дня, несе експерт. Забороняється зберігати скуплені цінності поза сейфом, залишати їх на зберігання без оформлення відповідної квитанції. Національний стандарт україни. Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови. МЕТАЛЛЫ ЧЕРНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ Общие технические условия.  Нормативні акти про охорону праці (НПАОП, ДНПАОП) Основні законодавчі акти Будівельні норми і правила (ДБН, СНиП) Стандарти (ГОСТ, ДСТУ) Санітарні норми і правила Пожежна безпека (НАПБ) Інструкції з охорони праці Інші документи. Смотрите также. Size: Kb.; Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки. акт, , году, металв, в, приймання, чорних, бланк, вторинних, чорних вторинних, вторинних в, в , металв чорних, году, акт приймання, бланк акт, приймання металв. Leave a comment. Share. Link. Profile. windmulkird. windmulkird.  Відомості про приймання металів чорних (вторинних). N з/п. Найменування металів чорних (вторинних) за ДСТУ Номер виду, підвиду. Маса металів чорних (вторинних) брутто, кг. Засмі- ченість, % Розрахункова вага металів чорних вторинних нетто, кг. Закупівельна вартість.  Джерело походження металів чорних (вторинних): _амортизаційний брухт, технологічні відходи, брухт, одержаний від утилізації військової техніки, від _переробки шлакових відвалів; де, коли і у якої юридичної особи утворилися метали чорні (вторинні)). Додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів Форма Акт приймання металів чорних (вторинних) N ___ ___ _ 20__ року _ (місце приймання, адреса).  його місцезнаходження; код ЄДРПОУ / прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні. Суббота, , Главная. Регистрация.  Найменування товару, який може поставлятися згідно цього договору: лом і відходи чорних металів (непридатні для прямого використання вироби або частини виробів побутового і/або промислового призначення, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок морального або фізичного зносу і містять в собі чорні метали або їх сплави, а також вироби з металу, які мають непоправний брак, залишки чорних металів і їх.  Підстава – акт забракування ВТК зовнішнього приймання. На підставі акта направляється повідомлення Постачальнику, який зобов’язаний протягом доби з моменту його отримання узгодити приймання забракованої партії брухту з Покупцем. Размер: Kb. ; Провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових І чорних металів. Скачать19 КБ. Акт доступен для бесплатного скачивания после просмотра небольшой рекламы. Ссылка откроется в новом окне. Акт представлен в форматах DOC и RTF, поэтому откроется в любых версиях Microsoft Word или Open Office.